4 de maio de 2021

Toque em cada passaro

Museu del Ter CERM
Coneix el riu
Paisatge de riu

Els ocells i els rius

Entre la fauna vertebrada, els ocells són el grup més abundant a tots els ambients naturals del nostre país. Els rius, lluny de ser-ne cap excepció, acullen moltes espècies d’ocells: unes hi van a menjar, hi nien o hi reposen, altres ressegueixen el curs del riu com a ruta migratòria entre els continents europeu i africà.

Les migracions

La presència d’ocells als rius és molt patent a l’hivern. Els arbres sense fulles ens deixen veure aquests habitants que, a més, són més abundants i, en general, de mida més grossa que els que hi sol haver quan fa més bon temps. A la primavera i a l’estiu, en canvi, no se’n veuen tant però se n’hi senten cantar molts perquè les fulles els protegeixen. Si no som experts en cants, la seva identificació esdevé relativament complexa.

Ocells hivernants

oc-010-hivernants

El corb marí gros, que es reprodueix i passa l’estiu al nord-est d’Europa, és un hivernant comú als països mediterranis, on el clima és més temperat.

Corb marí gros

Corb marí gros
Phalacrocorax carbo

Agró blanc

Agró blanc
Egretta alba

Cuereta torrentera

Cuereta torrentera
Motacilla cinerea

Tallarol de casquet

Tallarol de casquet
Sylvia atricapilla

Bernat pescaire

Bernat pescaire
Ardea cinerea

Pit-roig

Pit-roig
Erithacus rubecula

Gavià argentat

Gavià argentat
Larus michahellis

Cuereta blanca vulgar

Cuereta blanca vulgar
Motacilla alba

Ocells estivals

oc-010-hivernants

El martinet de nit fa niu als boscos de ribera al sud d’Europa i l’Àsia, però migra cap a l’Àfrica i el sud de l’Àsia per passar-hi l’hivern.

Martinet de nit

Martinet de nit
Nycticorax nycticorax

Martinet blanc

Martinet blanc
Egretta garzetta

Oreneta vulgar

Oreneta vulgar
Hirundo rustica

Oreneta cuablanca

Oreneta cuablanca
Delichon urbica

Corriol petit

Corriol petit
Charadrius dubius

Rossinyol

Rossinyol
Luscinia megarhynchos

Xivitona

Xivitona
Actitis hypoleucos

Oriol

Oriol
Oriolus oriolus

Ocells residents tot l'any

oc-010-hivernants

El blauet troba a les nostres latituds una temperatura i unes condicions que li són òptimes per residir-hi durant tot l’any, sobretot en rius i altres masses d’aigua.

Blauet

Blauet
Alcedo atthis

Ànec collverd

Ànec collverd
Anas platyrhynchos

Mallerenga carbonera

Mallerenga carbonera
Parus major

Cargolet

Cargolet
Troglodytes troglodytes

Mallerenga blava

Mallerenga blava
Parus caeruleus

Polla d’aigua

Polla d’aigua
Gallinula chloropus

Raspinell comú

Raspinell comú
Certhia brachydactyla

Merla

Merla
Turdus merula

Mallerenga cuallarga

Mallerenga cuallarga
Aegithalos caudatus

Picot verd

Picot verd
Picus viridis

Esplugabous

Esplugabous
Bubulcus ibis

Mosquiter comú

Mosquiter comú
Phylloscopus collybita

Rossinyol bord

Rossinyol bord
Cettia cetti


El canvi climàtic

L’escalfament del planeta els darrers decennis està causant alteracions molt notables en l’estructura i el funcionament dels sistemes naturals. En el context particular de la regió mediterrània, és difícil identificar canvis en els rius relacionables amb el canvi climàtic perquè aquests ja estan molt regulats i alterats per captacions excessives i infraestructures diverses. Deixant això de banda, estudis recents semblen indicar que ja estan augmentant les situacions de cabals baixos als rius i la freqüència d’esdeveniments extrems, des de sequeres a cops de riu. Pel que fa als ocells, ja es detecten cants nupcials i activitat reproductiva amb una o dues setmanes d’avançament i migracions amb avançaments i retards. Això pot comportar, per exemple, males sincronitzacions amb la disponibilitat d’aliment, tant si és d’origen vegetal (fruits) com animal (emergència d’insectes aquàtics, activitat d’amfibis, rosegadors, altres espècies d’ocells, etc).

Il·lustracions: © Toni Llobet i Martí Franch
Gravacions i àudio: © Eloïsa Matheu

Nenhum comentário:

Postar um comentário